Nieuwe school, nieuwe richting, nieuwe missie en visie

Bij het MOTION Beweeg College in Zoetermeer staat bewegend leren centraal. De leerlingen beginnen elke dag met twee uur bewegen, daarnaast wordt beweging ook tijdens reguliere lessen ingezet. Dit vergroot het leerplezier en verbetert de leerresultaten. Vanuit deze visie hebben wij met de school in een onderzoeksfase mogelijke invulling gegeven aan de doorlopende leerlijn po-vo. […]