Invulling geven aan het
praktijkgericht programma

Sinds 2021 draait de pilot voor de nieuwe leerweg in het vmbo. Deze leerweg zal de TL en de GL vervangen. Vast onderdeel van de nieuwe leerweg is het praktijkgericht programma waardoor alle leerlingen kennismaken met de beroepspraktijk. Organisaties en bedrijven bieden de leerlingen uitdagende opdrachten. Dit biedt ruimte voor leerlingen om te ontdekken waar hun affiniteiten en talenten liggen.

Deze uitgangspunten staan in lijn met onze visie op onderwijs: geef leerlingen de ruimte om te ontdekken en ervaren wat ze interessant en leuk vinden. En waar ze aanleg voor hebben of wat ze nog willen (door-)ontwikkelen.

Vanaf 2024 gaan alle GL- en TL-afdelingen over op de nieuwe leerweg. Hoe pak je als school de nieuwe leerweg aan? De start is voor iedereen een ontdekkingstocht. De pilotscholen lopen voorop in deze dynamische ontwikkeling van het vmbo.

Er zijn veel vragen:

 • Op welke manier zet je een nieuw praktijkgericht curriculum op?
 • Een samenwerkingsnetwerk met bedrijven, overheden en vervolgonderwijs opzetten: hoe pak je dat aan?
 • Hoe realiseer je praktische en realistische opdrachten binnen en buiten school?
 • Heeft een project betrekking op meerdere werkvelden?
 • Hoe zet je een vakwerkplan op?

Wij adviseren en/of ondersteunen bij:

 • De vertaling van de visie van de school naar een grof ontwerpen van het curriculum;
 • Het opzetten van een netwerk rondom de school;
 • De doorvertaling van het grof ontwerp (kaders) naar een fijn ontwerp (invulling van het curriculum);
 • Het formuleren van realistische praktijkopdrachten;
 • Het opstellen van een sturings- en toetsingskader;
 • Het opstellen van een praktijkgericht PTA.

En alles wat we doen, doen we in co-creatie met alle actoren die een rol spelen in deze vernieuwing op de school. Belangrijke actoren in dit proces zijn: de leerlingen, de docenten, de directie en de regionale bedrijven. Hiermee vergroten we de betrokkenheid, het eigenaarschap en het draagvlak.

Ontdekken en ontwikkelen

Het doel van de nieuwe leerweg is dat jouw leerlingen zich optimaal voorbereiden op hun doorstroom naar mbo of havo. Met het nieuwe praktijkgerichte programma maken zij kennis met de wereld van werk en beroep. En krijgen ze de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Praktijkgericht programma opzetten

In onderstaande infographic zie je hoe we kunnen ondersteunen bij visieontwikkeling op de nieuwe leerweg. En aan welke ontwikkelrichtingen je kunt denken voor jouw school.

Infographic Optimale voorbereiding doorstroom naar mbo4 en havo (klik voor vergroting)

De tweede infographic biedt handvatten bij het ontwikkelen van praktijkopdrachten.

Infographic Praktijkopdracht Pilot (klik voor vergroting)

Welk vraagstuk jij ook hebt, MK Educatie denkt met je mee.

Neem contact op met Lisette Arbeider.

Heb je hulp nodig?
Lisette staat voor je klaar:

Je kunt ons bellen op: +31 6 575 47 143