Met een knal het schooljaar uit!

Het schooljaar 2022-2023 wordt afgesloten: een uitstekend moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Dit doen we graag samen met jou in deze nieuwsbrief.

Co-creatie

Ons werk bestaat voornamelijk uit co-creatietrajecten op scholen door heel Nederland. Als onderwijsadviesbureau inventariseren we op scholen behoeften rond het ontwikkelen en naleven van de visie en hiermee het invullen van het onderwijs.

Door in co-creatie dit traject aan te gaan, ontwikkelen we onderwijs dat aansluit bij de visie van de school en past bij de docenten, de leerlingen en de regio.

In deze nieuwsbrief speciale aandacht voor twee van deze trajecten.

Voorbeeld traject: nieuwe school, nieuwe richting, nieuwe missie en visie

Ontwikkelen van een basketbalspel voor MOTION Beweeg CollegeBij het MOTION Beweeg College in Zoetermeer staat bewegend leren centraal. De leerlingen beginnen elke dag met twee uur bewegen. Daarnaast wordt beweging ook tijdens reguliere lessen ingezet. Dit vergroot het leerplezier en verbetert de leerresultaten.

Vanuit deze visie hebben wij met de school in een onderzoeksfase mogelijke invulling gegeven aan de doorlopende leerlijn po-vo. Met een focus op Wetenschap en Technologie actief aan de slag in aansluiting op Onderzoeken en Ontwerpen.

Lees hier verder.

Voorbeeld traject: leskaarten ontwikkelen in co-creatie

Sinds januari 2022 ontwikkelen we voor én samen met het Zuiderpark College in Rotterdam leskaarten. Samen met vier bevlogen teams zijn we aan de slag gegaan: SmartCare, SmartTech, SmartArt en SmartBusiness.

Zoals je aan de namen al kunt aflezen, staat smart centraal. En dan vooral in de zin van ‘Rotterdam: meest duurzame stad van Nederland’. Hoe draag jij als leerling nu al bij aan dat doel?

Lees hier verder.

Nieuw bij MK Educatie!

Naast onze co-creatie trajecten zijn we voortdurend bezig met het ontwikkelen van programma’s en methodieken om scholen te ondersteunen in hun werkzaamheden. Met als doel de leerkracht de ruimte te geven om te functioneren als coach. En de leerling de vrijheid te geven om te kiezen en te ontdekken waar zijn of haar interesse en affiniteit ligt. Leerlingen kunnen met onze aanpak ontdekken en leren op basis van beleving en praktijkervaring.

Enkele voorbeelden.

1. Nieuwe werkwijze voor de invulling van een praktijkgericht programma
MK Educatie heeft een heldere, concrete werkwijze ontwikkeld die stapsgewijs de invulling van het programma genereert. Hierin is niet alleen een rol voor de school weggelegd, maar wordt er ook ingezet op de expertise van de samenwerkende bedrijven.

Lees hier verder.

2. Pilot Duurzame innovatie & energie, PIE-keuzevak 5
Voor deze pilot hebben we met Ecoplant een versie van vmbo keuzevak 5.2 gemaakt die theorie en praktijk samenbrengt.

Extra leuk is de inzet van een Ecoplant binnen je school, waarmee je ook meerdere profielen kan bedienen, zoals D&P en BWI. Hiermee creëer je de kans om een schoolbreed en profiel-overstijgend project in je onderwijs in te zetten. Heb je interesse in een project met de echte Ecoplant®? Neem dan contact op met info@ecoplant.solar.

Voor het werken met deze uitgave is de Ecoplant geen voorwaarde. Het is inzetbaar binnen het vmbo-profiel PIE, maar zeker ook geschikt voor mbo en het werkveld.

Duurzame innovatie & energie is te bestellen in onze webshop voor € 32,70.

Aanbieding!
Wil jij aan de slag met een dekkend PIE keuzevak Duurzame energie met een realistische invulling? Start dan nu extra voordelig met PIE-Totaal inclusief Duurzame innovatie & energie (Ecoplant) aanbieden voor € 44,45. Hiervoor krijg je:

  • Duurzame innovatie & energie, Ecoplant
  • PIE-Totaal Duurzame energie
    • 5.1 Duurzaamheid
    • 5.2 Zonnepanelen en zonneboiler
    • 5.3 Warmtepompen en windenergie

Bestel hier de aanbieding.

Ontwikkeling team

Ontwikkelen doet ieder mens, klein en groot. Uit noodzaak of uit behoefte. Van snel tot wat minder snel. Wij geloven dat inzetten op ontwikkeling bijdraagt aan het welbevinden van mensen. Ook voor onze eigen collega’s. Zo hebben we het afgelopen schooljaar geïnvesteerd in ons team door middel van het volgen van een training bij bureau Krachtig! met Heidi Peters.

Deze training richt zich op het herkennen, erkennen en inzetten van elkaars kracht. Leren van én met elkaar. Dat is echt samen ontwikkelen. We nemen de opbrengsten uit deze training mee in de onderlinge samenwerking binnen het team. En zeker ook naar onze partners en opdrachtgevers.

Nieuw vanaf september 2023: de leskaartselector

Om er maar met een knal uit te gaan!

Vanaf het nieuwe schooljaar hebben wij een digitale leskaartselector beschikbaar. Een tool waarin we 500+ unieke leskaarten digitaal aanbieden. De tool biedt  een handige filterfunctie, waardoor het zoeken en vinden van mooi kaarten eenvoudig verloopt. Je kunt bijvoorbeeld zoeken naar kaarten die passen bij de beschikbare outillage op je school. Of je kunt de kaarten selecteren op basis van de duur van een les. En, misschien nog belangrijker, je kunt kaarten zoeken op de aansluiting op bovenbouw-profielen en een (missend) onderdeel van het curriculum dat je wilt afdekken.

De meeste kaarten zijn ontwikkeld in verschillende STO-regio’s en dus gratis beschikbaar!

Wij vinden het een vreugdedansje waard en zijn enorm trots dat dit unieke product nu beschikbaar komt voor… heel Nederland en België 😊.

TIP! Zorg dat je de brievenbus van je school in de gaten houdt! Rond 1 september vind je hierin een attentie voor de start van een geweldig schooljaar 2023-2024.

We wensen iedereen een fijne afronding van dit schooljaar en een goede voorbereiding op het nieuwe schooljaar. Met daartussen een aantal heerlijke weken vakantie.

Fijne zomer!

PS: Ben je een interessant artikel in deze nieuwsbrief tegengekomen waar je meer over wilt weten, of over wilt sparren? Neem dan contact met ons op. Wij zijn de hele zomer bereikbaar: info@mkeducatie.nl | 085 052 0136.

Heb je hulp nodig?
Wij staan voor je klaar:

Je kunt ons bellen op: +31 85 052 01 36
Of mailen naar: info@mkeducatie.nl

Of vraag meer informatie aan via ons contactformulier